Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Huyện Xuyên Mộc: Đại hội Hội Làm vườn nhiệm kỳ 2013 - 2018

Sáng ngày 5/12, Hội Làm vườn huyện Xuyên Mộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018.


ảnh: Đại hội làm vườn huyện Xuyên Mộc lần thứ 3.


ảnh: Huyện ủy, UBND, UBMTTQ tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Làm vườn huyện Xuyên Mộc đã kết nạp được 50 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 427 hội viên. Hàng năm, Hội phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao các tiến bộ KHKT, hỗ trợ giống, vốn, vật tư... tạo điều kiện để các hội viên khai thác tối đa tiềm năng về đất đai phát triển kinh tế VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp cùng Hội nông dân, Trạm khuyến nông tổ chức 50 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, sử dụng hầm khí Biogas, đệm lót sinh học, tham quan các mô hình trình diễn...cho hàng nghìn lượt người tham gia. Hiện nay, Huyện có 14 mô hình VAC, 302 mô hình vườn chuyên tăng, thu nhập bình quân của các trang trại đạt từ 200-300 triệu đồng/năm, một số trang trại đạt 800-1 tỉ đồng/năm.


ảnh: đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội làm vườn huyện vẫn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác chuyển giao tiến bộ KHKT chưa đáp ứng được nhu cầu về kỹ thuật cho hội viên; Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, chăn nuôi của bà con nông dân; Công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi còn nhiều bất cập...


ảnh: các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm kỳ mới được các đại biểu đồng thuận, nhất trí cao.


ảnh: tham quan mô hình tưới tiết kiệm tại
vườn tiêu hộ ông Lê Văn Hải, ấp 5 Hòa Hội.


ảnh: mô hình nuôi nai lấy nhung của ông Ba Long xã Bình Châu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đại hội đại biểu Hội làm huyện Xuyên Mộc đã bầu BCH khóa mới gồm 20 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội làm vườn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.