Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Huyện Xuyên Mộc: hội tổng kết nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2016-2017

Sáng ngày 10/1/2018, Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2016-2017 và triển khai kế hoạch thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2017-2018. Ông Nguyễn Quốc Khanh- phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, trưởng Ban chỉ đạo và phát triển rừng huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khanh- phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc,
trưởng Ban chỉ đạo và phát triển rừng huyện chủ trì hội nghị.

Trong mùa khô năm 2016-2017, Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành tới các ban chỉ đạo ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công trình PCCCR đối với các chủ rừng. Qua đó, các địa phương có rừng và các chủ rừng đã tổ chức phối hợp, triển khai, thực hiện tốt các nội dung phương án PCCCR mùa khô năm 2016-2017. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Hạt kiểm lâm, các địa phương tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tuy nhiên trong mùa khô 2016-2017, trên địa bàn huyện vẫn xãy ra 03 vụ cháy với diện tích hơn 2,6ha thuộc thuộc lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. Các vụ cháy được phát hiện sớm nên thiệt hại không đáng kể.


ảnh: đại diện Hạt Liểm Lâm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2016-2017

Theo kế hoạch thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2017-2018 của Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc, với các biện pháp: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cự theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy, kiểm tra công trình; hướng dẫn việc tập huấn nghiệp vụ và diễn tập PCCCR; thực hiện công trình PCCCR trong mùa khô 2017-2018 là 532ha. Đối với việc chữa cháy rừng, tiếp tục quán triệt thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ; tổ chức theo dõi cập nhập thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo theo qui định.


ảnh: toàn cảnh Hội nghị.

Dịp này, sở NNPTNT tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR mùa khô 2016-2017.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.