Tin tổng hợp

Tin trong tỉnh
Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Nhằm tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải chính xác, kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Sáng ngày 5/7/2017, Huyện ủy Xuyên Mộc phối hợp Ban Tuyên huấn Lữ đoàn 171 Hải quân BR-VT tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017.


ảnh: toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Phạm Ngọc Quý – Trưởng Ban tuyên huấn Lữ đoàn 171 Hải quân cung cấp một số thông tin về tình hình biển đảo của Tổ quốc; động thái của các nước về vấn đề Biển Đông trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.


ảnh: các đại biểu đang theo dõi tại hội nghị.

Trong những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để dần tổ chức quản lý biển, đảo có hiệu quả, đồng thời xác định chủ quyền, quyền chủ quyền đối với các vùng biển, đảo của nước ta. Các văn bản ấy về cơ bản phù hợp với những quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Nó đã góp phần xây dựng những quy chế pháp lý thể hiện quyền lợi chính đáng của nước ta; mở ra triển vọng thúc đẩy sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các nước trong khu vực, xây dựng một cộng đồng nhiều quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng.

Hội nghị tuyên truyền nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo, góp phần trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc