Tin tổng hợp

Tin trong tỉnh
Tập huấn hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ngày 21/11, tại hội trường trung tâm văn hóa huyện Xuyên Mộc, Tỉnh đoàn BRVT đã tổ chức lớp tập huấn cho 100 cán bộ phụ trách công tác đội của các đơn vị trường học; bí thư, phó bí thư Đoàn các xã, thị trấn của 4 huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về tình hình HIV/ AIDS và một số vấn đề liên quan đến vấn đề lây nhiễm HIV; những kiến thức cơ bản về HIV/ AIDS và một số vấn đề liên quan; thông tin chính về các dịch vụ: chuẩn đoán, chăm sóc, điều trị HIV/ AIDS.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn, phụ trách đội  về công tác phòng chống HIV/ AIDS; cung cấp một số kiến thức cơ bản về HIV/ AIDS phục vụ cho công tác tuyên truyền; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS.

            Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.