Tin tổng hợp

Văn hóa - Xã hội
UBMTTQ huyện Xuyên Mộc: Hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, sáng ngày 3/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BRVT tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm năm 2017 cho hơn 160 đại biểu  của ban chỉ đạo ATTP, Ban thường trực MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, đại diện ban công tác MT khu phố, ấp.


ảnh: toàn cảnh tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; thông tin thực trạng về an toàn thực phẩm hiện nay; tình hình ngộ độc thực phẩm trong thời gian gần đây; những mối nguy tồn tại trong thực phẩm và cách phòng tránh; phương pháp lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn.


ảnh: phổ biến các văn bản và thực trạng về an toàn thực phẩm tại HN tập huấn.

Hội nghị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong huyện trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; lựa chọn và sử dụng hợp lý các thực phẩm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động, giám sát về bảo đảm An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc