Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Họp triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Ngày 14/9, bà Đinh Thị Trúc My - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2017. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Độ- phó bí thư thường trực Huyện Uỷ.


ảnh: lãnh đạo các địa phương làm việc tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe kế hoạch 105 ngày 20/7/2017 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện, trong đó có quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo theo Thông tư số 17 ngày 28/6/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và công văn số 3090 ngày 21/10/2016 của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hướng dẫn qui trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. Việc xác định, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo của huyện Xuyên Mộc đến thời điểm cuối năm 2017 làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018. Đồng thời, đây là cơ sở dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo phục vụ cho công tác xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của các địa phương.


ảnh: quang cảnh cuộc họp

Để thực hiện tốt nội dung trên, bà Đinh Thị Trúc My - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị bám sát vào kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình và đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.