Tin tổng hợp

Kinh tế - Chính trị
Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác năm 2017 của HĐND, sáng ngày 14/7, HĐND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị kí kết Qui chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN Huyện.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.


Ảnh: ông Nguyễn Văn Hải, PCT HĐND huyện thông qua qui chế.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh, chủ tịch UBND huyện tham luận tại HN.


Ảnh ký kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Qui chế gồm 3 Chương, 12 Điều, qui định rõ những nội dung quan trọng cần thiết phối hợp thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Quy chế này đề cao nguyên tác phối hợp công tác giữa các bên, trên cơ sở đó, thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UB MTTQ huyện có thêm căn cứ để tăng cường  phối hợp lãnh đạo và tạo điều kiện cho mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo qui định của pháp luật; đồng thời tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý Nhà nước, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt các chủ trưng của Đảng, chính sách pháp luật luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện.


ảnh: ông Huỳnh Bách Chiến, TUV-Bí thư Huyện ủy-chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại HN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Bách Chiến, TUV-Bí thư Huyện ủy-chủ tịch HĐND huyện đề nghị TT HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQ VN huyện bám sát nội dung Qui chế và căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị, để tổ chức triển khai thực hiện đến từng cán bộ, công chức, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi NQ Đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XI đã đề ra.

 Thanh Hồng-đài TT huyện Xuyên Mộc.