Tin tổng hợp

Kinh tế - Chính trị
HUYỆN XUYÊN MỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH VÀ KH THỰC HIỆN CỦA HUYỆN.
Sáng ngày 20/9, Huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết, đề án của tỉnh và KH thực hiện của huyện.


ảnh: Ông Huỳnh Bách Chiến, TUV-bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì HN.


ảnh: ông Hồ Thanh Liêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai tại HN

Hội nghị đã triển khai NQ số 01 của Tỉnh ủy BR-VT về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; nghị quyết số 02 về công tác     bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020; NQ 03 về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh BR-VT đến năm 2020; Nghị quyết 04 về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; đề án 04 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến  năm 2020, tầm  nhìn đến năm 2025. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; KH 64 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện NQ số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh và KH 65 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện NQ số 04 của BCH đảng bộ tỉnh. Đây là những Nghị quyết quan trọng có ý nghĩa cấp thiết, sát thực với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh nói cung và của huyện Xuyên Mộc nói riêng. Nhất là Nghị quyết về giảm nghèo bền vững; Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.


ảnh: toàn cảnh Hội nghị.

Qua hội hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm vững quan điểm, mục đích, yêu cầu, giải pháp thực hiện các nghị quyết trên. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy đề ra, nhằm nâng cao mức sống cho người nghèo gần với mức chung của xã hội; xây dựng tỉnh BRVT thành một tỉnh có nền công nghiệp chất lượng cao, bền vững và địa bàn có môi trưởng xanh, sạch. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.