Tin tổng hợp

An ninh - Pháp luật
Tuyên Truyền Pháp luật giao an toàn giao thông đường bộ cho hơn 200 cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Ngày 25/8, UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh BRVT tổ chức hội nghị tuyên truyền về pháp luật giao an toàn giao thông đường bộ cho hơn 200 cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.


ảnh: cán bộ của
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ tuyên truyền của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh báo cáo tình hình trật tự ATGT trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh BRVT nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2017; phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan; các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm Luật ATGT đường bộ; tuyên truyền về các vụ tai nạn giao thông, phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và những hậu quả lâu dài do tai nạn giao thông mang lại.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, An toàn giao thông và nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông tại địa phương.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.