Tin tổng hợp

Hoạt động lãnh đạo
Ban chỉ đạo 138 huyện Xuyên Mộc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Sáng ngày 16/1, Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy, phòng chống mua bán người năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018.


ảnh: Bà Đinh Thị Trúc My, phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.


ảnh: lãnh đạo CA huyện báo cáo tại hội nghị.

Năm 2017, Ban chỉ đạo 138 huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ; mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả; tổ chức họp dân được 317 đợt, tổ chức 21 buổi tuyên truyền cho nhân dân phòng ngừa thủ đoạn của các loại tội phạm và những qui định mới của Luật giao thông, ATGT…


ảnh: lãnh đạo phòng LĐTBXH báo cáo tại hội nghị.


ảnh: lãnh đạo phòng y tế báo cáo tại Hội nghị.

Thông qua các Câu lạc bộ và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc  làm cho nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội được nâng lên. Trong năm, toàn huyện xảy ra 82 vụ phạm pháp hình sự, giảm 11 vụ  so với năm 2016, điều tra làm rõ 67 vụ, 111 đối tượng. Tổng tài sản thu hồi hơn 1,8 tỷ  đồng. Trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, cơ quan điều tra phát hiện 31 vụ, với 34  đối tượng; xử lý hình sự 24 vụ-27 đối tượng, xử lý hành chính 7 vụ/7 đối tượng với số tiền hơn 5 triệu đồng.


ảnh: đại biểu thảo luận.

Năm 2018, Ban chỉ đạo 138 huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

THANH HỒNG-ĐÀI TT XUYÊN MỘC.