Tin tổng hợp

Thể thao - Giải trí
Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và đại hội thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc lần thứ VII năm 2017 phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn
Ngày 17/02, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và đại hội thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc lần thứ VII năm 2017. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo UBND của 13 xã, thị trấn.


ảnh: phát biểu của ông Huỳnh Bách Tiến- PCT UBND huyện Xuyên Mộc
cuộc họp


ảnh: các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Bách Tiến- PCT UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu đại hội thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc và cấp cơ sở phải được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đoàn kết tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Theo kế hoạch, từ tháng 3 đến tháng 5/2017 sẽ diễn ra đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn, xã Bưng Riềng là đơn vị tổ chức đại hội điểm; Đại hội thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc sẽ diễn ra vào tháng 11/2017, trong đó tập trung vào các môn thi đấu thể thao dân tộc, truyền thống địa phương có thế mạnh và được nhân dân yêu thích; Đại hội được tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có ở các cấp và tu sửa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị dụng cụ cần thiết phục vụ cho đại hội; Kinh phí tổ chức đại hội từ nguồn ngân sách các cấp, nguồn vận động tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân, việc chi tiêu phải đảm bảo tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả…

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.