Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Hội nghị đóng góp ý kiến phản biện xã hội về dự án chỉnh trang cây xanh trồng trên vỉa hè, dải phân cách trong thị trấn Phước Bửu.

Ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Hà- Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến phản biện xã hội về dự án chỉnh trang cây xanh trồng trên vỉa hè, dải phân cách trong thị trấn Phước Bửu. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đoàn thể huyện; Ban tư vấn mặt trận huyện; lãnh đạo MTTQVN các xã, thị trấn và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Đa số ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đều nhất trí sự cần thiết của việc chỉnh trang cây xanh trồng trên vỉa hè, giải phân cách trong thị trấn Phước Bửu, đồng thời còn phân tích sự đúng đắn, khoa học phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của việc chỉnh trang và thay cây xanh đã trồng trên vỉa hè, dải phân cách trong thị trấn Phước Bửu; đề nghị dự án trong khi thực hiện việc chỉnh trang và thay cây xanh phải đảm bảo tính hài hòa lợi ích của Nhà Nước, nhân dân và các tổ chức.


ảnh: phát biểu kết luận của bà Nguyễn Thị Hà- Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà- Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu đối với dự án chỉnh trang cây xanh trồng trên vỉa hè, dải phân cách trong thị trấn Phước Bửu, tổng hợp báo cáo với Lãnh đạo Huyện Uỷ, UBND chỉ đạo thực hiện.


ảnh: hiện trạng cây xanh trồng trên vỉa hè dọc quốc lộ 55 thị trấn Phước Bửu

Nguyễn Thắng-Đài TT huyện Xuyên Mộc