Tin tổng hợp

Nông nghiệp - Nông thôn
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Ngày 19/4, Đoàn cán bộ giám sát HĐND tỉnh BRVT do ông Trần Văn Tuấn- PCT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.


ảnh: báo cáo của lãnh đạo phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Xuyên Mộc

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua huyện Xuyên Mộc đã chú trọng chỉ đạo thực hiện các văn bản có liên quan trong công tác cấp GCNQSDĐ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách liên quan nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác cấp GCNQSDĐ. Tính đến đầu năm 2018, toàn huyện có tổng diện tích được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất gần 40.399 hecat, đạt 84% tổng diện tích đất thuộc diện cấp trên địa bàn, trong đó tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức 21.821 hecta; cho hộ gia đình, cá nhân 18.578 hecta. Tổng diện tích chưa cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất hơn 7.789 hecta, trong đó tổ chức chưa được cấp là hơn 881 hecta; hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy 6.809 hecta. Nguyên nhân chưa thực hiện cấp giấy chứng nhân là những thửa đất nhỏ, manh mún dân chưa đăng ký, kê khai, mặc dù chính quyền địa phương có thông báo người dân đến đăng kí, kê khai; trên địa bàn huyện có nhiều tổ chức sử dụng đất lớn, như: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên B    ình Châu-Phước Bửu, Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHHMTV Lâm Nghiệp BRVT, Trường bắn TB3, Trại giam T345… tuy nhiên được Nhà Nước giao quản lý sử dụng nhưng chưa xác định ranh giới rõ ràng, có sự chồng lấn với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên thực địa dẫn đến công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn; nguồn gốc đất phức tạp gây khó khăn trong việc xác nhận; và một số vướng mắc thực tế trong quá trình thực hiện, như: quy hoạch sử dụng đất, Hồ sơ địa chính… gây rất nhiều khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.


ảnh: ông Trần Văn Tuấn- PCT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Trần Văn Tuấn- PCT HĐND tỉnh, trưởng đoàn ghi nhận công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Xuyên Mộc trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, nhất là Sở tài nguyên môi trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Đối với từng trường hợp khó khăn, vướng mắc có kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể thực hiện tháo gỡ.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.