Tin tổng hợp

Y Tế - Sức khỏe
Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018

Sáng 16/4, tại trường hội trường UBND huyện Xuyên Mộc, Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP huyện tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" (ATTP) năm 2018. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, các xã, thị trấn; các cơ sở suất, kinh doanh trên địa bàn huyện.


ảnh: quang cảnh hội nghị

An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt vì đó không chỉ là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tác động đến phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị. Bảo đảm ATTP là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ nhân dân của Đảng, Nhà Nước. Trong những năm qua, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra được thực hiện thường xuyên, thực phẩm trên địa bàn đã có chuyển biến theo hướng sạch hơn, an toàn hơn. "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 có chủ đề "Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm" với những nội dung thực hiện, là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08  ngày 15/4/1999 của Thủ Tướng Chính phủ về công tác đảm bảo chất lượng ATTP; Chỉ Thị 34  ngày 11/12/ 2014 về tiếp tục đẩy mạnh đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.


ảnh: phát biểu phát động của bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc


ảnh: đại biểu dự lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm phải tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ATTP.


ảnh: ký cam kết

Hội nghị đã tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP năm 2018 giữa lãnh đạo UBND huyện với lãnh đạo UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo và UBND các xã, thị trấn.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc