Tin tổng hợp

Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ X huyện Xuyên Mộc

Ngày 28/6, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng -an ninh, công tác xây dựng Đảng trong 06 tháng đầu năm 2017 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm. ông Huỳnh Bách Chiến- TUV- Bí thư Huyện Uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VI và Đảng bộ huyện khóa XI, được xác định là năm tăng tốc của nhiệm kỳ. Do đó, ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội đạt nghị quyết đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp ước đạt 1.414 tỷ đồng, đạt 46% NQ, tăng 9% so với cùng kỳ; Tổng doanh thu thương mại-dịch vụ-du lịch đạt 2.664 tỷ đồng, đạt 55% NQ, tăng 6% so với cùng kỳ; Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất  theo giá cố định 2010 là 383 tỷ đồng, đạt 45 % kế hoạch năm; tăng 4 % so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Các xã giai đoạn 2013-2015 và xã Phước Tân đã được UBND huyện phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nông thôn mới năm 2017, hiện UBND huyện đang rà soát, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do áp dụng bộ tiêu chí nông thôn mới mới ban hành thay cho bộ tiêu chí cũ, vì vậy trong quá trình thực hiện các xã giai đoạn 2013-2015 đều có sự thay đổi về mức độ đạt các tiêu chí. Đối với các xã giai đoạn 2016-2020 cơ bản đã hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch nông thôn mới, nên dự thảo Đề án XD NTM hiện nay đang phải chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định mới. Trong 06 tháng đầu năm 2017, Huyện đã giải quyết việc làm cho 2.571 lao động, đạt 51% NQ. Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 859 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Giải quyết hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho 678 lao động. Cho 428 hộ vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn trung ương và địa phương với số tiền 19,128 tỷ đồng; cấp 32.124 thẻ BHYT đối tượng người nghèo. Trợ cấp tết cho đối tượng chính sách-người có công 5.354 suất quà với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng; trợ cấp tết cho 3.057 hộ nghèo với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, công tác bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy quan tâm, chú trọng. Công tác triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đúng theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm và chấn chỉnh những hạn chế yếu kém. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, luân chuyển, điều động cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Mặt trận, các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.


ảnh: ông
Huỳnh Bách Chiến- TUV- Bí thư Huyện Uỷ phát biểu tại hội nghị


ảnh: các đại biểu làm việc tại hội nghị

Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017, hội nghị đã nêu ra các hạn chế cần khắc phục, như: việc giá cả các loại nông sản, gia súc, gia cầm giảm sút, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của các hộ nông dân cũng như các trang trại trên địa bàn huyện; Tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân đối với những diện tích đất do Trường bắn TB3 và nông, lâm trường chuyển giao cho địa phương quản lý còn chậm; Tình trạng ô nhiễm môi trường của một số cơ sở chăn nuôi ở một số địa phương vẫn còn xảy ra, chậm khắc phục; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn; Công tác kiểm tra, quản lý khám chữa bệnh, bán thuốc ở một số phòng khám tư nhân chưa được chặt chẽ; Đơn thư khiếu nại, tố cáo trong ngành giáo dục vẫn còn xảy ra; việc quản lý dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định ở một số trường vẫn còn bất cập, đã ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, cũng như uy tín của ngành giáo dục và Tình hình người dân kéo về tỉnh khiếu kiện của một số hộ dân liên quan đến đất Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp BR-VT tại xã Hòa Hội, Xuyên Mộc vẫn còn tiếp diễn; khiếu kiện của một số hộ dân liên quan đến việc bồi thường của Dự án hồ chứa nước Sông Ray chưa giải quyết dứt điểm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và một số vấn đề về lĩnh vực công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc