Tin tổng hợp

Văn hóa - Xã hội
Huyện Xuyên Mộc tổng kết công cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2017

Chiều ngày 18/04, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc. 


ảnh: quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Cùng với đó, huyện Xuyên Mộc tiếp tục duy trì hiệu quả bộ phận một cửa tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn theo trình tự, thủ tục quy định đảm bảo công khai, minh bạch; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, thông tin, báo cáo, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. 100% các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đã được lắp đặt, sử dụng mạng Internet, sử dụng phần mềm eOffice để phục vụ công tác chuyên môn; Công tác tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện tốt, kết quả lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ hành chính có trên 90% ý kiến hài lòng.


ảnh: đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, Phong trào thi đua yêu nước của huyện Xuyên Mộc tiếp tục có nhiểu đổi mới và có sự lan tỏa rộng. Các phong trào thi đua đều hướng vào trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, như: phong trào " huyện Xuyên Mộc củng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016- 2020; phong trào thi đua chuyên đề " giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp" trên địa bàn huyện trong năm 2017. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đã được UBND huyện phát động và nhận được sự hưởng ứng  của các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở  địa phương, như: Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân nghèo vượt khó", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh" phong trào " tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc Dacam", phong trào " toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"; phong trào  "thi đua quyết thắng",… Qua các phong thi đua đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo ANTT tại địa phương.


ảnh: khen thưởng

Nhân dịp này, UBND tỉnh BRVT, huyện Xuyên Mộc đã  trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", Bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2017.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.