Tin tổng hợp

Văn hóa - Xã hội
Huyện ủy Xuyên Mộc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Huyện ủy Xuyên Mộc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động Tổ dân vận khu phố, ấp” và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư.

Ngày 24/5/2017, Huyện ủy Xuyên Mộc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về "Thành lập và hoạt động Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp"; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ông Nguyễn Văn Độ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, vai trò, vị trí của Tổ dân vận khu phố, ấp có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập, hoạt động của của Tổ dân vận khu phố, ấp. Chính quyền các cấp phối hợp với hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở hướng dẫn, tạo điều kiện cho Tổ dân vận khu phố, ấp hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 101/101 khu phố, ấp đã thành lập " Tổ dân vận" với tổng số 1.375 thành viên. Trong quá trình hoạt động, qua đánh giá hiện nay 100% Tổ dân vận khu phố ấp hoạt động tốt. Các Tổ dân vận trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 5 năm qua, các Tổ dận vận khu phố, ấp đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 14 tỷ đồng các nguồn quỹ vận động, đã đăng kí hơn 160 mô hình dân vận khéo và thực hiện hiệu quả được 14 mô hình…


Ông Nguyễn Minh Tươi, phó Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị.

Hiện nay, Huyện ủy Xuyên Mộc có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 226 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 33 chi bộ cơ sở  với gần 3.000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10 Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn số 09 cho toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban đảng Huyện ủy; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng sinh hoạt chi bộ được tổ chức thường xuyên. Bình quân một năm, dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của các tổ công tác Huyện ủy là 29 chi bộ/226 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Về chất lượng sinh hoạt chi bộ, tất cả các chi bộ đều duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM được nhiều chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động; chiếu đĩa DVD nội dung chỉ thị 05 của Bộ chính trị do GS Hoàng Chí Bảo triển khai. Ngoài sinh hoạt định kỳ, công tác sinh hoạt chuyên đề được một số chi bộ tổ chức sinh hoạt tương đối tốt.  Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng điều hành các buổi sinh hoạt của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên, tỷ lệ đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận bàn bạc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ nhiều hơn, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên hàng năm được nâng cao….

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc