Tin tổng hợp

Hoạt động lãnh đạo
Bồi dưỡng công tác mặt trận năm 2017

Sáng ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2017 cho gần 100 người làm công tác mặt trận của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


ảnh: quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03ngày, từ ngày 20 đến ngày 22/9 các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền, vận động, thu nhập thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; Mặt trận TQVN với cuộc vận động " toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; hướng dẫn xây dựng mô hình; Công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Vai trò nhiệm vụ của trưởng ban công tác Mặt trận; tiêu chí đánh giá, xếp loại Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Nâng cao công tác giám sát- phản biện xã hội và công tác tiếp dân của Uỷ ban MTTQVN cơ sở.


ảnh: các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận cấp xã, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc