Tin tổng hợp

Hoạt động lãnh đạo
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCB năm 2018

Sáng ngày 18/7/2018,  Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCB năm 2018 cho 130 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chi hội trưởng CCB 13 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.


ảnh: ông Nguyễn Xuân Sửu, chủ tịch Hội CCB phát biểu khai mạc.


ảnh: đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.


ảnh: báo cáo viên


ảnh: toàn cảnh buổi khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian từ ngày 18/7 đến  ngày 20/7/2018, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Tình hình thời sự quốc tế, khu vực và những tác động đối với Việt Nam;hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác kiểm tra; công tác vay vốn NHCSXH; hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo và soạn thảo văn bản của Hội; quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


ảnh: 130 học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua nội dung tập huấn, bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên hiểu và tiếp cận một cách khái quát nhất về chủ trương và đường lối của Đảng, nhà nước, nhất là những vấn đề về công tác CCB, từ đó tuyên truyền và tổ chức vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để từ đó cùng với các ngành và đoàn thể khác đưa sự nghiệp của đơn vị và Hội ngày càng phát triển.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.