Thông Tin Đường Dây Nóng

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân trên địa bàn Tỉnh

+ Số điện thoại: 08 888 01247

2. Địa chị tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Phòng kiểm soát thụ tục hành chính (Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) số 1, đường Phạm Văn Đồng

+ Số điện thoại:  02543.727.969     Fax:  02543.856.252     email: sotp@baria-vungtau.gov.vn

3. Số điện thoại đường dây nóng phục vụ CCHC của huyện Xuyên Mộc

+ Văn Phòng HĐND&UBND Huyện Xuyên Mộc:  02543.771.667      Fax:  02543.874.165

+ Phòng Nội Vụ huyện Xuyên Mộc:                        02543.874.309

+ Lãnh đạo UBND Huyện Xuyên Mộc:                    0913.683.979

+ Lãnh đạo Văn Phòng HĐND & UBND:                  0942.789.449        

+ Lãnh đạo Phòng Nội Vụ:                                    0918.927.729

4. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường

+ Số điện thoại:  02543.771.870; 0913.327.500; 0972.799.829

5. Thông tin số điện thoại đường dây nóng về an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Thông tin liên hệ qua Tổng đài điện thoại:       088.8800.247

+ Thông tin qua Tổng đài nhắn tin SMS Hotline:  088.8800.247

+ Thông tin qua Thư điện tử email:        duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

6. Địa chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước tại địa phương

+ Địa chỉ: 149 Quốc Lộ 55, TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Số điện thoại: 02543779778; 02543772813; 0913182003; 0945.877.899

+ Thông tin qua Thư điện tử email: BanTCD@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn