Cơ Cấu Tổ Chức

UBND Thị Trấn Phước Bửu

UBND Thị Trấn Phước Bửu

Địa chỉ liên hệ: Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
ĐT: 02543.874.153, Fax: 02543.874.153, Email: phuocbuu@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

I. Tổ chức bộ máy

    · Chủ tịch UBND         - Ông Nguyễn Hải La       ĐT: 02543.907789    Email: lanh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

    · Phó Chủ tịch UBND   - Ông Nguyễn Đức Hòa    ĐT: 02543.874.153   Email: hoand@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

    · Phó Chủ tịch UBND   - Ông Võ Quang Bảo        ĐT: 0913119639      Email: baovq@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

II. Lịch sử hình thành

     Thị trấn Phước Bửu được thành lập vào tháng 10 năm 1995 theo Nghị định 71/CP của Chính phủ. Thị trấn Phước Bửu thuộc đô thị loại 5, Tổng điện tích tự nhiên 920.16 ha. Gồm có 07 khu phố với 115 tổ địa bàn dân cư.

III. Địa lý

     Thị trấn Phước Bửu nằm ở vị trí tây nam của huyện Xuyên Mộc

     + Phía Đông giáp xã Xuyên Mộc

     + Phía Tây giáp xã Phước Thuận

     + Phía Nam giáp xã Phước Thuận

     + Phía Bắc giáp xã Phước Tân

     + Địa hình gồm: đồng bằng

     + Khí hậu: nhiệt đới gió mùa

     + Đất đai: Đất phi nông nghiệp: 415,91 ha chiếm 45,20%; đất nông nghiệp: 504,26ha chiếm 54,80%

     + Diện tích: 920,17 ha

     + Dân số: 3424 hộ/13.780 khẩu.