Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3564/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
2 3562/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
3 3563/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
4 18/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN năm 2020 của huyện Xuyên Mộc 27/12/2019
5 20/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2020 27/12/2019
6 21/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đối với nguồn vốn ngân sách huyện 27/12/2019
7 23/NQ-HĐND Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 27/12/2019
8 24/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên UBND Huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 27/12/2019
9 25/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên UBND Huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 27/12/2019
10 27/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện 2019 27/12/2019
11 18/NQ-HĐND Phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN năm 2020 của huyện Xuyên Mộc 27/12/2019
12 6726/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
13 6723/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
14 22/NQ-HĐND Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 27/11/2019
15 26/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuyên Mộc 27/11/2019
16 26/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuyên Mộc 27/11/2019
17 28/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Xuyên Mộc 2020 27/11/2019
18 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành 29/10/2019
19 4523/QĐ-UBND Phân công trách nhiệm các thành viên UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 01/10/2019
20 14/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ Tịch HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
Hiển thị 1 - 20 of 620 kết quả.
của 31