Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 193/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 14/06/2018
2 1340/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/05/2018
3 1086/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2018
4 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/05/2018
5 1088/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2018
6 941/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2018
7 942/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2018
8 796/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc 20/03/2018
9 32/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2018 27/02/2018
10 33/BC-UBND Báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2017 05/02/2018
11 16/TB-UBND Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 26/01/2018
12 295/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 23/01/2018
13 296/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 23/01/2018
14 07/TB-VP Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức thuộc Văn Phòng HĐND & UBND Huyện 15/01/2018
15 04/CT-UBND Điều hành đầu tư công 2018 04/01/2018
16 01/CT-UBND Tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước 2018 04/01/2018
17 22/NQ-HĐND Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
18 24/NQ-HĐND Xây dựng nông thôn mới xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc giai đoạn 2016-2020 29/12/2017
19 23/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện 2017 để chi thăm hỏi hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 29/12/2017
20 26/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đối với nguồn xổ số kiến thiết 29/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 468 kết quả.
của 24