Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 125/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh 25/01/2019
2 278/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018-2019 25/01/2019
3 137/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” 14/01/2019
4 138/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 14/01/2019
5 44/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 11/01/2019
6 40/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2019
7 04/CT-BTTTT Về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng 11/01/2019
8 01/CT-UBND Về tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 09/01/2019
9 11/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 04/01/2019
10 12/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản QPPL 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 04/01/2019
11 03/KH-UBND Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp 03/01/2019
12 5606/QĐ-UBND Ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của Phòng VHTT 28/12/2018
13 5608/QĐ-UBND Ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của Phòng KTHT Huyện 28/12/2018
14 5609/QĐ-UBND ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của phòng Giáo Dục & ĐT huyện Xuyên Mộc 28/12/2018
15 5514/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC 2019 24/12/2018
16 33/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 -31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/12/2018
17 3591/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/12/2018
18 17/2018/TT-BTTTT Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz 14/12/2018
19 5222/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 tại UBND huyện Xuyên Mộc 12/12/2018
20 3524/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 22/11/2018 của ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh BRVT 12/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 548 kết quả.
của 28