Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 25/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại 01/03/2019
2 743/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận số 09/KL-HU ngày 28/12/2018 của Huyện Uỷ 20/02/2019
3 299/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/02/2019
4 380/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện rà soát đánh giá TTHC 2019 trên địa bàn Huyện Xuyên Mộc 31/01/2019
5 263/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 31/01/2019
6 229/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019
7 230/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019
8 20/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 2019 28/01/2019
9 214/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm An toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 28/01/2019
10 125/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh 25/01/2019
11 278/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018-2019 25/01/2019
12 130/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/01/2019
13 132/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/01/2019
14 131/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ?y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 21/01/2019
15 127/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 21/01/2019
16 128/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: Thủy lợi, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 21/01/2019
17 137/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” 14/01/2019
18 138/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 14/01/2019
19 44/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 11/01/2019
20 40/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2019
Hiển thị 1 - 20 of 562 kết quả.
của 29