Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2652/UBND-VP V/v triển khai việc phát hành văn bản của UBND huyện, Văn Phòng HĐND&UBND Huyện 19/06/2017
2 80/KH-UBND V/v triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 19/06/2017
3 126/BC-UBND V/v tình hình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06 tháng đầu năm 2017 09/06/2017
4 2429/UBND-VP V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 05/06/2017
5 294/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp thường trực UBND Huyện về nghe Phòng TNMT báo cáo quản lý đất công và đề xuất danh mục các thửa đất công đấu giá QSDĐ 26/05/2017
6 104/BC-UBND Báo cáo về tình hình hoạt động đối ngoại quý I/2017 và xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào quý II/2017 25/05/2017
7 59/KH-HĐPC Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 28/Tr-BCĐCCTPTW-PHTW ngày 14/7/2015 giữa BCĐ cải cách tư pháp luật trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền,phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 24/05/2017
8 101/BC-UBND Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN trong tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 23/05/2017
9 1233/QĐ-UBND V/v cử đại diện lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng và thư ký ISO tại UBND Huyện Xuyên Mộc 22/05/2017
10 91/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 04/05/2017
11 941/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thành, cư trú tại Ấp 3, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 03-07-2012 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 18/04/2017
12 935/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp kỷ niệm 42 năm GPNM thống nhất đất nước, quốc tế lao động 01/5/2017 17/04/2017
13 891/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản ,in và phát hành, lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin và truyền thông tỉnh BR-VT 13/04/2017
14 832/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động-thương binh xã hội tỉnh BR-VT 10/04/2017
15 219/TB-UBND V/v kết luận của lãnh đạo UBND Huyện tại buổi làm việc với UBND xã Xuyên Mộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXTQPAN 2017 10/04/2017
16 10/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh BR-VT 07/04/2017
17 12/CT-UBND Chỉ thị về chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh BR-VT 07/04/2017
18 1342/UBND-VP V/v góp ý nội dung dự thảo báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 31/03/2017
19 1346/UBND-VP V/v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ quý I/2017 31/03/2017
20 1329/UBND-NV V/v nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 30/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 405 kết quả.
của 21