Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7926/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính huyện Xuyên Mộc 23/12/2021
2 19/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2021
3 4704/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/12/2021
4 7270/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022 10/12/2021
5 4655/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (R) 08/12/2021
6 7018/QĐ-UBND PHÂN BỔ KINH PHÍ ÁP DỤNG DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CỦA UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2021 06/12/2021
7 6958/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2021 01/12/2021
8 817/TB-UBND Thông báo về việc tiếp nhận trực tuyến các thủ tục hành chính đã cung cấp Dịch vụ công mức độ 3, 4 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Xuyên Mộc và UBND các xã, thị trấn 01/12/2021
9 72/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC THUẬN, TT PHƯỚC BỬU 24/11/2021
10 6460/QĐ-UBND Bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp Huyện để mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn đợt 1 năm 2021 19/11/2021
11 6347/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ đánh giá Chỉ số theo dõi, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
12 6353/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
13 18/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng giai đoạn 2022-2025 18/11/2021
14 6305/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 16/11/2021
15 63/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ MUA SẮM SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 11/11/2021
16 64/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 ĐỂ CHI THĂM HỎI TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 11/11/2021
17 65/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỖI SẢN PHẨM - OCOP NĂM 2021 11/11/2021
18 66/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
19 67/NQ-HĐND CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN CÁC DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ NĂM 2020 VÀ NGUỒN XÃ HỘI HÓA VẬN ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ CHI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
20 68/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC TÂN 11/11/2021
Hiển thị 1 - 20 of 833 kết quả.
của 42