Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 14/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 28/11/2022
2 17/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ đêm khu đất chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc 28/11/2022
3 19/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 03 tụ điểm sinh hoạt ấp Trang Hoàng, Trang Định, Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc 28/11/2022
4 18/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây mới phòng tiếp dân kho lưu trữ và sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Lâm 28/10/2022
5 20/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 7 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 28/10/2022
6 15/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp một số hạng mục trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện 27/10/2022
7 21/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2022
8 22/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trong lĩnh vực đất đai quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/10/2022
9 02/2022/QĐ-UBND Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản, khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu chế biến hải sản tập trung; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 17/10/2022
10 16/2022/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/10/2022
11 20/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2022
12 13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 28/09/2022
13 16/NQ-HĐND 2] Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường phía sau cổng trường Mầm non Sao Mai và các tuyến nhánh xung quanh thuộc ấp Thạnh Sơn 4 xã Phước Tân 28/09/2022
14 15/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/09/2022
15 14 /2022 /NQ-HĐND Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/09/2022
16 13/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/09/2022
17 19/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy d!nh v bôi thuô'ng, ho trçr, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hii dat trên d!a bàn tInh Ba R!a — Vflng Tàu 23/08/2022
18 05/NQ-HĐND CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2023 29/07/2022
19 06/NQ-HĐND THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC VÀ NHỮNG NGUỒN HỖ TRỢ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI UBND CÁC XÃ TT 29/07/2022
20 07/NQ-HĐND NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KTXH QPAN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 29/07/2022
Hiển thị 1 - 20 of 864 kết quả.
của 44