Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
321 3603/UBND-VP V/v thu hồi chủ trương đầu tư dự án với các dự án chậm triển khai trong khu BTTN BCPB và rừng phòng hộ trên địa bàn huyện 24/11/2015
322 212/BC-UBND V/v công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện 23/11/2015
323 3578/UBND-VP V/v hỗ trợ kênh truyền hình VTC10 thực hiện chương trình thông tin đối ngoại tỉnh BRVT năm 2015 23/11/2015
324 93/KH-UBND Thực hiện đề án , giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT 19/11/2015
325 94/KH-UBND Triển khai thực hiện quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tổng thể, chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 19/11/2015
326 4010/QĐ-BCĐ V/v kiện toàn tổ công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Huyện Xuyên Mộc 18/11/2015
327 207/BC-UBND V/v tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 17/11/2015
328 89/KH-UBND Triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 16/11/2015
329 203/BC-UBND V/v tổng kết 05 năm thi hành trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện 12/11/2015
330 3816/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số theo dõi đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính 2015 10/11/2015
331 3849/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc 10/11/2015
332 2712/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục nghề và nức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/11/2015
333 120/TTr.UBND V/v bố trí danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư 2016 09/11/2015
334 4073/STNMT-CCQLĐĐ V/v điều chỉnh bảng giá đất tại quyết định số 65/2014/QĐ-CP ngày 19/12/2014 trên địa bàn tỉnh 06/11/2015
335 195/BC-UBND V/v sơ kết 02 năm triển khai thực hiện kế hoạch 78/KH-HU của ban thường vụ huyện uỷ về tăng cường và đổi mớ sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 03/11/2015
336 3964/STNMT-BVMT V/v đề nghị phối hợp triển khai thực hiện công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam 30/10/2015
337 22/CT-UBND V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 28/10/2015
338 3523/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc 21/10/2015
339 3522/QĐ-UBND Ban hành Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sợ Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc 21/10/2015
340 20/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/10/2015
Hiển thị 321 - 340 of 432 kết quả.
của 22