Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 172/BC-UBND V/v tình hình hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 07/07/2017
22 2910/UBND-VP V/v đẩy mạnh triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 04/07/2017
23 2868/UBND-VP V/v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 06 tháng đầu năm 2017 03/07/2017
24 1619/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn Phòng HĐND&UBND Huyện Xuyên Mộc 28/06/2017
25 2795/UBND-VP V/v kiện toàn ban biên tập cổng thông tin điện tử của UBND Huyện 28/06/2017
26 2797/UBND-VP V/v góp ý dự thảo quy chế chi trả nhuận bút, thù lao trên cổng thông tin điện tử của UBND Huyện 28/06/2017
27 328/TB-UBND V/v thông báo kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp thường trực thống nhất hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp Huyện 27/06/2017
28 2652/UBND-VP V/v triển khai việc phát hành văn bản của UBND huyện, Văn Phòng HĐND&UBND Huyện 19/06/2017
29 80/KH-UBND V/v triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 19/06/2017
30 126/BC-UBND V/v tình hình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 06 tháng đầu năm 2017 09/06/2017
31 2429/UBND-VP V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 05/06/2017
32 294/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp thường trực UBND Huyện về nghe Phòng TNMT báo cáo quản lý đất công và đề xuất danh mục các thửa đất công đấu giá QSDĐ 26/05/2017
33 104/BC-UBND Báo cáo về tình hình hoạt động đối ngoại quý I/2017 và xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào quý II/2017 25/05/2017
34 59/KH-HĐPC Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 28/Tr-BCĐCCTPTW-PHTW ngày 14/7/2015 giữa BCĐ cải cách tư pháp luật trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền,phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 24/05/2017
35 101/BC-UBND Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN trong tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 23/05/2017
36 1233/QĐ-UBND V/v cử đại diện lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng và thư ký ISO tại UBND Huyện Xuyên Mộc 22/05/2017
37 91/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 04/05/2017
38 941/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thành, cư trú tại Ấp 3, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 03-07-2012 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 18/04/2017
39 935/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp kỷ niệm 42 năm GPNM thống nhất đất nước, quốc tế lao động 01/5/2017 17/04/2017
40 891/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản ,in và phát hành, lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin và truyền thông tỉnh BR-VT 13/04/2017
Hiển thị 21 - 40 of 432 kết quả.
của 22