Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 31/NQ-HĐND Thông qua dự án quy hoạch phát triển thủy sản huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 29/12/2017
22 21/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2018 29/12/2017
23 4069/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà Nước năm 2018 29/12/2017
24 19/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 2018 của Huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
25 4001/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC 2018 28/12/2017
26 4002/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2018 28/12/2017
27 43/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 22/12/2017
28 3787/QĐ-UBND Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
29 3792/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 896 huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
30 3704/QĐ-UBND Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn Huyện 13/12/2017
31 432/BC-UBND công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 20/11/2017
32 3220/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Thanh tra huyện Xuyên Mộc 15/11/2017
33 3198/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 14/11/2017
34 3199/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 14/11/2017
35 01/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội Vụ 12/10/2017
36 2693/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn II (2016-2020) 12/10/2017
37 367/TB-UBND tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện 2017 21/08/2017
38 2213/QĐ-UBND Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 21/08/2017
39 369/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2017 21/08/2017
40 2183/QĐ-UBND thành lập BCĐ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính ... 17/08/2017
Hiển thị 21 - 40 of 468 kết quả.
của 24