Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 18/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng giai đoạn 2022-2025 18/11/2021
22 6305/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 16/11/2021
23 63/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ MUA SẮM SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 11/11/2021
24 64/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 ĐỂ CHI THĂM HỎI TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 11/11/2021
25 65/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỖI SẢN PHẨM - OCOP NĂM 2021 11/11/2021
26 66/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
27 67/NQ-HĐND CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN CÁC DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ NĂM 2020 VÀ NGUỒN XÃ HỘI HÓA VẬN ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ CHI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
28 68/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC TÂN 11/11/2021
29 69/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHƯỚC THUẬN, PHƯỚC TÂN, BÀU LÂM, HÒA HỘI, XUYÊN MỘC, BÔNG TRANG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
30 70/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, TÂN LÂM, HÒA HIỆP VÀ TT PHƯỚC BỬU 11/11/2021
31 71/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ BÔNG TRANG, BƯNG RIỀNG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
32 73/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ XUYÊN MỘC, HÒA HỘI, HÒA HIỆP 11/11/2021
33 74/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, BÀU LÂM, TÂN LÂM 11/11/2021
34 3769/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phiên bản 2.0 09/11/2021
35 229/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 19/10/2021
36 223/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn 08/10/2021
37 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/10/2021
38 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/10/2021
39 3001/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Trình bản giấy) 01/10/2021
40 2998/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trình bản giấy) 01/10/2021
Hiển thị 21 - 40 of 841 kết quả.
của 43