Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ Tịch UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
22 16/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
23 13/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2018 23/07/2019
24 08/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc năm 2020 23/07/2019
25 09/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 23/07/2019
26 10/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 23/07/2019
27 11/NQ-HĐND Chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo các trường: trường MN 1/6, Trường TH Huỳnh Minh Thạnh, Trường TH Thanh Bình, Trường MN Bàu lâm 23/07/2019
28 12/NQ-HĐND Chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số hạng mục khu vực hội trường UBND Huyện 23/07/2019
29 07/NQ-HĐND Phê chuẩn việc bổ sung ủy viên Ban KTXH HĐND Huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 05/07/2019
30 06/NQ-HĐND Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban KTXH HĐND Huyện Xuyên Mộc Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/2019
31 03/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung dự án cần điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện Xuyên Mộc 28/06/2019
32 04/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2019
33 05/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công và bổ sung danh mục đầu tư công dự án sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 28/06/2019
34 02/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuyên Mộc 18/06/2019
35 265/TB-UBND Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 12/06/2019
36 266/TB-UBND Về kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018-2019 (lần 2) 12/06/2019
37 183/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 10/06/2019
38 08/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2019
39 1406/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/06/2019
40 1338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29/05/2019
Hiển thị 21 - 40 of 620 kết quả.
của 31