Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 3787/QĐ-UBND Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
22 3792/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 896 huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
23 3704/QĐ-UBND Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn Huyện 13/12/2017
24 432/BC-UBND công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 20/11/2017
25 3220/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Thanh tra huyện Xuyên Mộc 15/11/2017
26 3198/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 14/11/2017
27 3199/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 14/11/2017
28 01/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội Vụ 12/10/2017
29 2693/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn II (2016-2020) 12/10/2017
30 367/TB-UBND tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện 2017 21/08/2017
31 2213/QĐ-UBND Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 21/08/2017
32 369/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2017 21/08/2017
33 2183/QĐ-UBND thành lập BCĐ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính ... 17/08/2017
34 114/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 17/08/2017
35 2174/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tổ điều hành thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP của chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp 2017 17/08/2017
36 08/CT-UBND Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Huyện 08/08/2017
37 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thủ tục hành chính bị bãi bỏ tronh lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban cấp xã trên địa bàn tỉnh 02/08/2017
38 357/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức xã TT trên địa bàn Huyện 2017 26/07/2017
39 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện 2018 25/07/2017
40 05/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
Hiển thị 21 - 40 of 461 kết quả.
của 24