Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 06/CT-UBND Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/02/2017
22 04/CT-UBND Công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 08/02/2017
23 05/CT-UBND Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021 08/02/2017
24 233/QĐ-UBND V/v ban hành đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 2016-2020 06/02/2017
25 03/CT-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 24/01/2017
26 332/UBND-NV V/v triển khai chỉ thị 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 19/01/2017
27 1882/STP-HCTP V/v triển khai thực hiện các nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND và nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh 28/12/2016
28 5054/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Thìn, cư trú tại khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Hành vi hành chính của UBND huyện Xuyên Mộc thể hiện tại Thông báo số 179/TB-UBND ngày 05 - 10 - 2016 26/12/2016
29 5628/UBND-VP V/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 23/12/2016
30 292/BC-UBND V/v tình hình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/2016 23/12/2016
31 37/2016/QĐ-UBND V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (% ) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh BR-VT thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 21/12/2016
32 36/2016/QD-UBND Ban hành bản giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 20/12/2016
33 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành về lệ phí hộ tịch , lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/12/2016
34 5474/UBND-VP V/v thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp qua tin nhắn SMS từ hệ thống tổng đài đường dây nóng của tỉnh 16/12/2016
35 4817/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 13/12/2016
36 27/CT-UBND Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/12/2016
37 3465/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
38 3466/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp tỉnh BR-VT 01/12/2016
39 3464/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
40 4701/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Rện, cư trú tại khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 23-02-2016 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 30/11/2016
Hiển thị 21 - 40 of 360 kết quả.
của 18