Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
381 31/2015/QĐ-UBND Quy định số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh BR-VT 03/08/2015
382 1681/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện. 29/07/2015
383 1673/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT 29/07/2015
384 1688/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT 29/07/2015
385 1100/SKHĐT-PTDN Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016 17/07/2015
386 25/2015/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo QĐ 25/2014 ngày 02/6/14 của UBND tỉnh van hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ intenet trên địa bàn tỉnh 17/06/2015
387 228/TB-UBND Kết luận của UB tỉnh tại cuộc họp giao ban về đầu tư XDCB 5 tháng đầu năm 2015 ( ngày 3/6/15). 15/06/2015
388 225/BC-SNV Tình hình công tác tôn giáo,QLNN về hoạt động tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 15/06/2015
389 1786/STNMT-CCQLĐĐ Triển khai thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo danh mục các dự án trước ngày 01/7/15 11/06/2015
390 214/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UB tỉnh thường kỳ tháng 5/2015. 11/06/2015
391 1743/STNMT-CCQLĐĐ Danh mục các dự án thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/15 10/06/2015
392 1202/QĐ-UBND Điều chỉnh khoản 1, mục IV, điều 1 quyết định 1686 nàgy 12/8/14 của UB tỉnh về thành lập hội đồng tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn. 08/06/2015
393 911/SXD-QLN Góp ý dự thảo về quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn không phải ngân sách NN trên địa bàn tỉnh 04/06/2015
394 52/TB-STC Kết luận của GĐ sở TC tại cuộc họp giao ban quý I/2015 cơ quan tài chính các huyện,TP trên địa bàn tỉnh. 29/05/2015
395 126/TB-STNMT Tổ chức giao lưu trực tuyến giửa sở TNMT với người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh 27/05/2015
396 2388/QĐ-UBND V/v chi trả ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông 22/05/2015
397 736/SNV-CCHC Triển khai thực hiện quyết định 09/2015 ngày 25/3/15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 19/05/2015
398 1400/UBND-VP Triển khai, thực hiện bình ổn giá sữa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. 02/05/2015
399 02/CT-UBND Về tổ chức tổng điều tra lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 21/04/2015
400 701/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo hè năm 2015. 07/04/2015
Hiển thị 381 - 400 of 458 kết quả.
của 23