Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
381 04/CT-UBND Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 huyện Xuyên Mộc 05/10/2015
382 2348/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 02/10/2015
383 2259/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nưôi con, sữa đổi , bổ sung lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/09/2015
384 2257/QĐ-UBND Công bố TTHC mới lĩnh trong lĩnh vực Bồi thường khi nhà nước thuộc thẩn quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 23/09/2015
385 1460/SKHĐT-XDCB Triển khai thực hiện thông tư liên tịch 07/2015 ngày 08/9/15 của Bộ KHĐT và Bộ TC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 16/09/2015
386 03/CT-UBND Về việc điều chỉnh ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 11/09/2015
387 992/STTTT-BCVT Góp ý dự thảo Quyết định ban hành và Quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08/09/2015
388 15/CT-UBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội , quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh BR-VT 03/09/2015
389 34/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2015
390 1589/SYT-NVY Triển khai, thực hiện công văn 3808 ngày 26/5/15 của VPCP. 15/08/2015
391 31/2015/QĐ-UBND Quy định số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh BR-VT 03/08/2015
392 1681/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện. 29/07/2015
393 1673/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT 29/07/2015
394 1688/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT 29/07/2015
395 1100/SKHĐT-PTDN Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016 17/07/2015
396 25/2015/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo QĐ 25/2014 ngày 02/6/14 của UBND tỉnh van hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ intenet trên địa bàn tỉnh 17/06/2015
397 228/TB-UBND Kết luận của UB tỉnh tại cuộc họp giao ban về đầu tư XDCB 5 tháng đầu năm 2015 ( ngày 3/6/15). 15/06/2015
398 225/BC-SNV Tình hình công tác tôn giáo,QLNN về hoạt động tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 15/06/2015
399 1786/STNMT-CCQLĐĐ Triển khai thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo danh mục các dự án trước ngày 01/7/15 11/06/2015
400 214/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UB tỉnh thường kỳ tháng 5/2015. 11/06/2015
Hiển thị 381 - 400 of 468 kết quả.
của 24