Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
601 8056/UBND-SNV Tăng cường việc kiểm tra công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính 29/10/2014
602 2254/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thay thế đường ống sắt tráng kẽm vào các hộ tiêu thụ nước sách nông thôn 27/10/2014
603 389/TB.TY-DT Tiêm vasin phòng bệnh cúm gia cầm đợt 2/2014 trên địa bàn tỉnh 23/07/2014
604 1489/QĐ-UBND Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết định mức dự toán một số công tác tuần tra và vận hành cống điều tiết, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước đô thị tỉnh BR-VT. 21/07/2014
605 1467/QĐ-UBND Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký bán lẻ đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT T. 17/07/2014
606 4844/UBND-VP Công văn số 4844/UBND-VP về việc tăng cường công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh BRVT. 10/07/2014
607 1399/QĐ-UBND Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh BR-VT. 08/07/2014
608 30/2014/QĐ-UBND Về việc làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/07/2014
609 64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014
610 4007/UBND-VP Công văn số 4007/UBND-VP ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 13/06/2014
611 25/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh BR-VT. 02/06/2014
612 07/CT-UBND Về nâng cao hiệu quả chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/04/2014
613 666/QĐ-UBND Ban hành danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2014 cùa UBND tỉnh BR-VT. 04/04/2014
614 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 25/11/2013
615 07/2013/TT-TTCP Thông tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013
616 06/2013/TT-TTCP Thông tư số 06/2013/TT-TTCP 30/09/2013
617 75/2012/NĐ-CP Nghi định số 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012
618 76/2012/NĐ-CP Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012
619 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 11/11/2011
620 03/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 03/2011/QH13 11/11/2011
Hiển thị 601 - 620 of 620 kết quả.
của 31