Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 997/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm tập trung cấp tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện đợt 1 năm 2021 02/03/2021
22 7421/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Xuyên Mộc 25/11/2020
23 6643/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin huyện Xuyên Mộc 02/11/2020
24 01/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành 08/09/2020
25 3564/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
26 3562/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
27 3563/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 29/06/2020
28 6726/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
29 6723/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
30 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành 29/10/2019
31 4523/QĐ-UBND Phân công trách nhiệm các thành viên UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 01/10/2019
32 265/TB-UBND Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 12/06/2019
33 266/TB-UBND Về kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018-2019 (lần 2) 12/06/2019
34 183/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 10/06/2019
35 1973/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2019 của huyện Xuyên Mộc 22/05/2019
36 1041/QĐ-UBND thu hồi đất xây để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công công xây dựng công trình: hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (đợt 1) (đoạn xã Phước Tân) 28/03/2019
37 1042/QĐ-UBND thu hồi đất xây để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công công xây dựng công trình: hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (đợt 1) (đoạn xã Hòa Hiệp) 28/03/2019
38 1040/QĐ-UBND Thu hồi đất xây dựng công trình hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình (đợt 1) đoạn xã Bình Châu 28/03/2019
39 743/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận số 09/KL-HU ngày 28/12/2018 của Huyện Uỷ 20/02/2019
40 380/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện rà soát đánh giá TTHC 2019 trên địa bàn Huyện Xuyên Mộc 31/01/2019
Hiển thị 21 - 40 of 325 kết quả.
của 17