Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 65/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỖI SẢN PHẨM - OCOP NĂM 2021 11/11/2021
22 66/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
23 67/NQ-HĐND CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN CÁC DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ NĂM 2020 VÀ NGUỒN XÃ HỘI HÓA VẬN ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ CHI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
24 68/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC TÂN 11/11/2021
25 69/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHƯỚC THUẬN, PHƯỚC TÂN, BÀU LÂM, HÒA HỘI, XUYÊN MỘC, BÔNG TRANG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
26 70/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, TÂN LÂM, HÒA HIỆP VÀ TT PHƯỚC BỬU 11/11/2021
27 71/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ BÔNG TRANG, BƯNG RIỀNG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
28 73/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ XUYÊN MỘC, HÒA HỘI, HÒA HIỆP 11/11/2021
29 74/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, BÀU LÂM, TÂN LÂM 11/11/2021
30 52/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND Huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021
31 53/NQ-HĐND Ban hành nội quy Kỳ họp HĐND huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021
32 54/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc năm 2022 10/09/2021
33 55/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Xuyên Mộc 10/09/2021
34 56/NQ-HĐND Phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 10/09/2021
35 57/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 10/09/2021
36 58/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020 10/09/2021
37 59/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 202-2025 10/09/2021
38 60/NQ-HĐND Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 10/09/2021
39 50/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban chấp hành HĐND Huyện 12/07/2021
40 51/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban KTXH 12/07/2021
Hiển thị 21 - 40 of 221 kết quả.
của 12