Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 26/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
62 27/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
63 28/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Tân Lâm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
64 29/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lâm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
65 30/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Bình Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
66 31/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
67 16/NQ-HĐND Xác nhận bầu cử chức danh Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban KTXH - HĐND Huyện 01/07/2021
68 17/NQ-HĐND Quyết định số lượng ủy viên các Ban HĐND Huyện 01/07/2021
69 18/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh CT UBND HUyện Xuyên Mộc 01/07/2021
70 19/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu chức danh PCT UBND Huyện 01/07/2021
71 20/NQ-HĐND Xác nhận kết quả Ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm 2021-2026 01/07/2021
72 21/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 01/07/2021
73 22/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 202 của HĐND Huyện, Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 01/07/2021
74 14/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh PCT HĐND Huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 01/07/2021
75 15/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Pháp Chế - HĐND huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 01/07/2021
76 13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ Tịch HĐND huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 29/06/2021
77 11/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh PCT HĐND xã Bông Trang Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 17/05/2021
78 07/NQ-HĐND Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 05/03/2021
79 08/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban KTXH HĐND huyện Xuyên Mộc Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 05/03/2021
80 06/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 đối với các công trình từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 05/03/2021
Hiển thị 61 - 80 of 221 kết quả.
của 12