Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 10/2021/QĐ-UBND Quyết định Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/06/2021
22 09/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/06/2021
23 08/2021/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh 31/05/2021
24 07/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 25/05/2021
25 04/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh 22/04/2021
26 809/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/03/2021
27 895/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... 15/03/2021
28 02/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2021 05/03/2021
29 91/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/01/2021
30 18/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/09/2020
31 17/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/09/2020
32 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/08/2020
33 15/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/08/2020
34 13/2020/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 16/07/2020
35 14/2020/QĐ-UBND Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020 16/07/2020
36 11/2020/QĐ-UBND - 19/06/2020] Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh 19/06/2020
37 12/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19/06/2020
38 10/2020/QĐ-UBND - 18/06/2020] Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18/06/2020
39 09/2020/QĐ-UBND Ban hành Quyết định quy định định biện pháp giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 08/06/2020
40 08/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 27/04/2020
Hiển thị 21 - 40 of 248 kết quả.
của 13