Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội Vụ 12/10/2017
2 367/TB-UBND tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện 2017 21/08/2017
3 2213/QĐ-UBND Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 21/08/2017
4 369/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2017 21/08/2017
5 2183/QĐ-UBND thành lập BCĐ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính ... 17/08/2017
6 114/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 17/08/2017
7 2174/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tổ điều hành thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP của chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp 2017 17/08/2017
8 08/CT-UBND Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Huyện 08/08/2017
9 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thủ tục hành chính bị bãi bỏ tronh lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban cấp xã trên địa bàn tỉnh 02/08/2017
10 357/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức xã TT trên địa bàn Huyện 2017 26/07/2017
11 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện 2018 25/07/2017
12 05/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
13 11/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2016 25/07/2017
14 08/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung kế hoạch XDCB 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
15 09/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán 2017 25/07/2017
16 10/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh dự toán 2017 25/07/2017
17 12/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND phê duyệt số lượng HĐLĐ do ngân sách Huyện chi trả cho các cơ quan đơn vị 25/07/2017
18 13/NQ-HĐND Phê duyệt sử dụng 50% nguồn tăng thu 2016 để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2017 25/07/2017
19 2008/QĐ-UBND Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch của STP 19/07/2017
20 2007/QĐ-UBND Quyết định công bố bổ sung, sửa đổi TTHC thuộc phạm vi chức năng QL của SGTVT 19/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 432 kết quả.
của 22