Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 33/BC-UBND Báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2017 05/02/2018
2 16/TB-UBND Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 26/01/2018
3 295/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 23/01/2018
4 296/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 23/01/2018
5 07/TB-VP Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức thuộc Văn Phòng HĐND & UBND Huyện 15/01/2018
6 04/CT-UBND Điều hành đầu tư công 2018 04/01/2018
7 01/CT-UBND Tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước 2018 04/01/2018
8 22/NQ-HĐND Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
9 24/NQ-HĐND Xây dựng nông thôn mới xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc giai đoạn 2016-2020 29/12/2017
10 23/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện 2017 để chi thăm hỏi hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 29/12/2017
11 26/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đối với nguồn xổ số kiến thiết 29/12/2017
12 31/NQ-HĐND Thông qua dự án quy hoạch phát triển thủy sản huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 29/12/2017
13 21/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2018 29/12/2017
14 4069/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà Nước năm 2018 29/12/2017
15 19/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 2018 của Huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
16 4001/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC 2018 28/12/2017
17 4002/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính 2018 28/12/2017
18 3787/QĐ-UBND Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
19 3792/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 896 huyện Xuyên Mộc 15/12/2017
20 3704/QĐ-UBND Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn Huyện 13/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 458 kết quả.
của 23