Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 07-NQ/HU Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 06/05/2016
2 60/BC-UBND V/v tình hình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện 12/04/2016
3 3603/UBND-VP V/v thu hồi chủ trương đầu tư dự án với các dự án chậm triển khai trong khu BTTN BCPB và rừng phòng hộ trên địa bàn huyện 24/11/2015
4 911/SXD-QLN Góp ý dự thảo về quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn không phải ngân sách NN trên địa bàn tỉnh 04/06/2015
5 484/QĐ-UBND Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình 09/03/2015
6 482/QĐ-UBND Công bố định mức dự toán bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/03/2015
7 483/QĐ-UBND Công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố tại văn bản số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 09/03/2015
8 246/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí duy tu, duy trì vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị tỉnh năm 2015 02/02/2015
9 2254/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thay thế đường ống sắt tráng kẽm vào các hộ tiêu thụ nước sách nông thôn 27/10/2014
10 1489/QĐ-UBND Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết định mức dự toán một số công tác tuần tra và vận hành cống điều tiết, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước đô thị tỉnh BR-VT. 21/07/2014
Hiển thị 10 kết quả
của 1