Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 128/KH-UBND V/v phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại Huyện 2016 11/10/2016
2 3279/UBND-VP V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về lĩnh vực Văn Hóa cơ sở, Lĩnh vực thư viện và lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 17/08/2016
3 110/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 69 năm ngày TBLS.... 08/07/2016
4 2588/UBND-VP V/v góp ý dự thảo quy chế làm việc của UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2016
5 1701/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực, văn hóa cơ sở, lĩnh chức thư viện và lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 28/06/2016
6 2238/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 2016-2020 14/06/2016
7 10/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/05/2016
8 1359/UBND-VP V/v chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của CBCC và tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ kế hoạch 27/04/2016
9 65/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp nghe thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày GPMN thống nhất đất nước 30/4 130 năm ngày quốc tế lao động 1/5 và 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5 22/04/2016
10 1251/UBND-VP V/v hưởng ứng , tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 20/04/2016
11 2002/UBND-VP V/v chính thức vận hành hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 30/03/2016
12 1155/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện 28/03/2016
13 33/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN và thu chi NS xã Xuyên Mộc 18/03/2016
14 26/KH-UBND V/v phát động đợt thi đua thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 14/03/2016
15 22/KH-UBND V/v tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 11/03/2016
16 686/UBND-VP V/v tiếp tục chấn chỉnh lề lối giờ giấc làm việc 09/03/2016
17 02/TB-UBBC Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 16/02/2016
18 01/KH-UBBC V/v triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
19 461/UBND-VP V/v triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do virút ZiKa 05/02/2016
20 02/CT-UBND V/v tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 04/02/2016
Hiển thị 1 - 20 of 107 kết quả.
của 6