Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 05/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2018 25/07/2018
2 2294/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Xuyên Mộc 23/07/2018
3 1111/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018 của huyện Xuyên Mộc 17/04/2018
4 09/CT-UBND Về điều hành đầu tư công năm 2017 23/02/2017
5 06/CT-UBND Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/02/2017
6 1162/UBND-TCKH dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công 2016 12/04/2016
7 213/UBND-VP V/v rà soát danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện 21/01/2016
8 120/TTr.UBND V/v bố trí danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư 2016 09/11/2015
9 1460/SKHĐT-XDCB Triển khai thực hiện thông tư liên tịch 07/2015 ngày 08/9/15 của Bộ KHĐT và Bộ TC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 16/09/2015
10 03/CT-UBND Về việc điều chỉnh ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 11/09/2015
11 52/TB-STC Kết luận của GĐ sở TC tại cuộc họp giao ban quý I/2015 cơ quan tài chính các huyện,TP trên địa bàn tỉnh. 29/05/2015
12 1399/QĐ-UBND Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh BR-VT. 08/07/2014
Hiển thị 12 kết quả
của 1