Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 33/BC-UBND Báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2017 05/02/2018
2 46/NQ-HĐND Ban hành qui chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Xuyên mộc Khóa X, Nhiệm kỳ 2016-2021 17/08/2016
3 2874/QĐ-UBND V/v thành lập tổ khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 2016 01/08/2016
4 128/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp ban công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 28/07/2016
5 120/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện 21/07/2016
6 11/CT-UBND V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh BR-VT 30/05/2016
7 1153/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh BR-VT (ĐợT 1 ) 13/05/2016
8 68/TB-UBND kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 huyện 04/05/2016
9 205/TB-SNV kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BR-VT NĂM 2016 28/04/2016
10 1006/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ,ới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài chính tỉnh BR-VT 27/04/2016
11 950/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tư pháp tỉnh BR-VT 25/04/2016
12 61/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch tháng hành động vì ATTP 2016 11/04/2016
13 1004/UBND-VP V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực toàn toàn một phần năm 2015 31/03/2016
14 572/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực toàn toàn một phần năm 2015 16/03/2016
15 2257/QĐ-UBND Công bố TTHC mới lĩnh trong lĩnh vực Bồi thường khi nhà nước thuộc thẩn quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 23/09/2015
16 3052/STNMT-CCQLĐĐ V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tư nhân Minh tuấn xin được phép tính tiền sử dụng các loại đất năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định Số 14031/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND Tỉnh 21/11/2014
Hiển thị 16 kết quả
của 1