Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3220/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Thanh tra huyện Xuyên Mộc 15/11/2017
2 941/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thành, cư trú tại Ấp 3, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 03-07-2012 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 18/04/2017
3 5054/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Thìn, cư trú tại khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Hành vi hành chính của UBND huyện Xuyên Mộc thể hiện tại Thông báo số 179/TB-UBND ngày 05 - 10 - 2016 26/12/2016
4 4701/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Rện, cư trú tại khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 23-02-2016 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 30/11/2016
5 4703/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Vinh, cư trú tại khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 23-02-2016 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 30/11/2016
6 4702/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thu, cư trú tại khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 23-02-2016 của UBND huyện Xuyên Mộc 30/11/2016
7 4700/QĐ-UBND V/v giải quyết khiều nại của bà Nguyễn Thị Thanh, cư trú tại khu phố Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đối với Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 23-02-2016 của UBND huyện Xuyên Mộc (lần đầu) 30/11/2016
8 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014
9 07/2014/TT-TTCP Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014
10 64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014
11 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 25/11/2013
12 07/2013/TT-TTCP Thông tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013
13 06/2013/TT-TTCP Thông tư số 06/2013/TT-TTCP 30/09/2013
14 75/2012/NĐ-CP Nghi định số 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012
15 76/2012/NĐ-CP Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012
16 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 11/11/2011
17 03/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 03/2011/QH13 11/11/2011
Hiển thị 17 kết quả
của 1