Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 5606/QĐ-UBND Ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của Phòng VHTT 28/12/2018
2 5608/QĐ-UBND Ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của Phòng KTHT Huyện 28/12/2018
3 5609/QĐ-UBND ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của phòng Giáo Dục & ĐT huyện Xuyên Mộc 28/12/2018
4 5514/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC 2019 24/12/2018
5 5222/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 tại UBND huyện Xuyên Mộc 12/12/2018
6 4993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 23/11/2018
7 4994/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành hết hiệu lực toàn bộ 2018 23/11/2018
8 03/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 3583/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc 20/11/2018
9 4851/QĐ-UBND Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 19/11/2018
10 4811/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Xuyên Mộc 14/11/2018
11 428/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 09/11/2018
12 5610/QĐ-UBND Ban hành bảng phân bổ kiểm soát thời gian thực hiện TTHC của Phòng Nội Vụ Huyện Xuyên Mộc 28/10/2018
13 4296/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 24/10/2018
14 02/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ quyết định 3160/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND Huyện Xuyên Mộc về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công Thương huyện Xuyên Mộc 21/09/2018
15 151/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2019 11/09/2018
16 3342/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Huyện Xuyên 10/09/2018
17 147/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch triển khai liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2018 04/09/2018
18 01/2018/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định 1974/2010/QĐ-UBND ngày 18/06/2010 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Y tế huyện Xuyên Mộc 21/08/2018
19 2294/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Xuyên Mộc 23/07/2018
20 193/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 14/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 277 kết quả.
của 14