Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6726/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
2 6723/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
3 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành 29/10/2019
4 4523/QĐ-UBND Phân công trách nhiệm các thành viên UBND Huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 01/10/2019
5 265/TB-UBND Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 12/06/2019
6 266/TB-UBND Về kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018-2019 (lần 2) 12/06/2019
7 183/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 10/06/2019
8 1973/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2019 của huyện Xuyên Mộc 22/05/2019
9 1041/QĐ-UBND thu hồi đất xây để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công công xây dựng công trình: hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (đợt 1) (đoạn xã Phước Tân) 28/03/2019
10 1042/QĐ-UBND thu hồi đất xây để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công công xây dựng công trình: hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (đợt 1) (đoạn xã Hòa Hiệp) 28/03/2019
11 1040/QĐ-UBND Thu hồi đất xây dựng công trình hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình (đợt 1) đoạn xã Bình Châu 28/03/2019
12 743/UBND-VP triển khai thực hiện kết luận số 09/KL-HU ngày 28/12/2018 của Huyện Uỷ 20/02/2019
13 380/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện rà soát đánh giá TTHC 2019 trên địa bàn Huyện Xuyên Mộc 31/01/2019
14 20/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 2019 28/01/2019
15 278/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018-2019 25/01/2019
16 137/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” 14/01/2019
17 138/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 14/01/2019
18 01/CT-UBND Về tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 09/01/2019
19 11/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 04/01/2019
20 12/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản QPPL 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 04/01/2019
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2