Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7926/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính huyện Xuyên Mộc 23/12/2021
2 7270/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022 10/12/2021
3 7018/QĐ-UBND PHÂN BỔ KINH PHÍ ÁP DỤNG DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CỦA UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2021 06/12/2021
4 6958/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2021 01/12/2021
5 817/TB-UBND Thông báo về việc tiếp nhận trực tuyến các thủ tục hành chính đã cung cấp Dịch vụ công mức độ 3, 4 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Xuyên Mộc và UBND các xã, thị trấn 01/12/2021
6 6460/QĐ-UBND Bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp Huyện để mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn đợt 1 năm 2021 19/11/2021
7 6347/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ đánh giá Chỉ số theo dõi, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
8 6305/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 16/11/2021
9 229/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 19/10/2021
10 223/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn 08/10/2021
11 4519/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm tập trung cấp Tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện đợt 2 năm 2021 10/09/2021
12 172/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 15/7/2021 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2021 - 2025 05/08/2021
13 1948/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hồ sơ trình ngoài) 20/07/2021
14 34/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Phước Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/07/2021
15 145/KH-UBND Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2021 02/07/2021
16 38/KH-UBND Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 25/06/2021
17 119/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2021 25/05/2021
18 56/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021- 2025 12/03/2021
19 997/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm tập trung cấp tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện đợt 1 năm 2021 02/03/2021
Hiển thị 19 kết quả
của 1