Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 14/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 28/11/2022
2 17/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ đêm khu đất chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc 28/11/2022
3 19/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 03 tụ điểm sinh hoạt ấp Trang Hoàng, Trang Định, Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc 28/11/2022
4 18/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây mới phòng tiếp dân kho lưu trữ và sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Lâm 28/10/2022
5 20/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 7 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 28/10/2022
6 15/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp một số hạng mục trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện 27/10/2022
7 13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 28/09/2022
8 16/NQ-HĐND 2] Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường phía sau cổng trường Mầm non Sao Mai và các tuyến nhánh xung quanh thuộc ấp Thạnh Sơn 4 xã Phước Tân 28/09/2022
9 05/NQ-HĐND CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2023 29/07/2022
10 06/NQ-HĐND THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC VÀ NHỮNG NGUỒN HỖ TRỢ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI UBND CÁC XÃ TT 29/07/2022
11 07/NQ-HĐND NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KTXH QPAN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 29/07/2022
12 08/NQ-HĐND PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 29/07/2022
13 09/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 29/07/2022
14 11/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 VỐN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUYÊN MỘC 29/07/2022
15 12/NQ-HĐND ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC 29/07/2022
16 10/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 29/06/2022
17 72/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC THUẬN, TT PHƯỚC BỬU 24/11/2021
18 6353/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
19 63/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ MUA SẮM SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 11/11/2021
20 64/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 ĐỂ CHI THĂM HỎI TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 11/11/2021
Hiển thị 1 - 20 of 221 kết quả.
của 12