Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 07/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
2 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn kết dư ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
3 09/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư XDCB 06 tháng cuối năm 2018 và tiếp tục bố` trí lại vốn đầu tư đối với các công trình chưa giải ngân hết vốn đã bố trí 2017 25/07/2018
4 10/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 25/07/2018
5 11/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
6 12/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả biểu quyết bổ sung thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
7 13/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn 25/07/2018
8 02/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
9 03/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017 25/07/2018
10 05/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2018 25/07/2018
11 06/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 2018 đối với nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 25/07/2018
12 01/NQ-HĐND Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ ủy viên và bầu bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 04/05/2018
13 22/NQ-HĐND Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
14 23/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện 2017 để chi thăm hỏi hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 29/12/2017
15 26/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đối với nguồn xổ số kiến thiết 29/12/2017
16 31/NQ-HĐND Thông qua dự án quy hoạch phát triển thủy sản huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 29/12/2017
17 21/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2018 29/12/2017
18 19/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 2018 của Huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
19 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện 2018 25/07/2017
20 05/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.
của 2