Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 22/NQ-HĐND Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
2 23/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện 2017 để chi thăm hỏi hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 29/12/2017
3 26/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đối với nguồn xổ số kiến thiết 29/12/2017
4 31/NQ-HĐND Thông qua dự án quy hoạch phát triển thủy sản huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 29/12/2017
5 21/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 2018 29/12/2017
6 19/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 2018 của Huyện Xuyên Mộc 29/12/2017
7 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện 2018 25/07/2017
8 05/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
9 11/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2016 25/07/2017
10 08/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung kế hoạch XDCB 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
11 09/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán 2017 25/07/2017
12 10/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh dự toán 2017 25/07/2017
13 12/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND phê duyệt số lượng HĐLĐ do ngân sách Huyện chi trả cho các cơ quan đơn vị 25/07/2017
14 13/NQ-HĐND Phê duyệt sử dụng 50% nguồn tăng thu 2016 để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2017 25/07/2017
15 1226/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung họp thành viên UBND Huyện quý I/2017 23/03/2017
16 01/KH-BPC V/v giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và trong công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 10/03/2017
17 01/QĐ-HĐND V/v thành lập đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và trong công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 10/03/2017
Hiển thị 17 kết quả
của 1