Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 65/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2021 31/12/2020
2 66/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn đối với nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2021 31/12/2020
3 64/NQ-HĐND Phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021 của huyện Xuyên Mộc Văn thư (UBND huyện Xuyên Mộc) (9 tháng trước) 30/12/2020
4 67/NQ-HĐND Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 30/12/2020
5 68/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch SDĐ năm 2021 huyện Xuyên Mộc 30/12/2020
6 69/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện năm 2019 để chi thăm hỏi hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2021 30/12/2020
7 70/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 để chi nộp trả ngân sách Tỉnh nguồn quỹ tiền lương còn dư năm 2019 30/12/2020
8 71/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 30/12/2020
9 72/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND Huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 30/12/2020
10 57/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Hòa Hưng 19/12/2020
11 25/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Huyện 19/12/2020
12 58/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp nhà kho để xe vi phạm TTATGT nằm trong khuôn viên Công an huyện Xuyên Mộc 19/12/2020
13 59/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp một số hạng mục BCH Quân Sự Huyện 19/12/2020
14 32/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa trường TH Kim Đồng cũ thành trường MN thay thế trường MN 19/5 19/12/2020
15 44/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm xã Phước Thuận 19/12/2020
16 60/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Xuyên Mộc 19/12/2020
17 33/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Phước Thuận 19/12/2020
18 45/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp các tuyến đường ấp Bình Hòa - Bình Tân - Bình Tiến - xã Bình Châu 19/12/2020
19 61/NQ-HĐND miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2020
20 46/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp sửa chữa UBND xã Hòa Hội 19/12/2020
Hiển thị 1 - 20 of 71 kết quả.
của 4