Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 72/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC THUẬN, TT PHƯỚC BỬU 24/11/2021
2 6353/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
3 63/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ MUA SẮM SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO KHU CÁCH LY TẬP TRUNG 11/11/2021
4 64/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 ĐỂ CHI THĂM HỎI TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022 11/11/2021
5 65/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỖI SẢN PHẨM - OCOP NĂM 2021 11/11/2021
6 66/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 ĐỂ CHI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
7 67/NQ-HĐND CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN CÁC DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ NĂM 2020 VÀ NGUỒN XÃ HỘI HÓA VẬN ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ CHI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 11/11/2021
8 68/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC TÂN 11/11/2021
9 69/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHƯỚC THUẬN, PHƯỚC TÂN, BÀU LÂM, HÒA HỘI, XUYÊN MỘC, BÔNG TRANG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
10 70/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, TÂN LÂM, HÒA HIỆP VÀ TT PHƯỚC BỬU 11/11/2021
11 71/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ BÔNG TRANG, BƯNG RIỀNG, BÌNH CHÂU 11/11/2021
12 73/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ XUYÊN MỘC, HÒA HỘI, HÒA HIỆP 11/11/2021
13 74/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HÒA BÌNH, HÒA HƯNG, BÀU LÂM, TÂN LÂM 11/11/2021
14 52/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND Huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021
15 53/NQ-HĐND Ban hành nội quy Kỳ họp HĐND huyện Xuyên Mộc Khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021
16 54/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc năm 2022 10/09/2021
17 55/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Xuyên Mộc 10/09/2021
18 56/NQ-HĐND Phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 10/09/2021
19 57/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 10/09/2021
20 58/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020 10/09/2021
Hiển thị 1 - 20 of 69 kết quả.
của 4