Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 17/2018/TT-BTTTT Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz 14/12/2018
2 16/2018/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông 05/12/2018
3 1281/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam 01/10/2018
4 130/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
5 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước 12/07/2018
6 8120/ATTP-TTr V/v thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của Công ty TNHH MTV MC Food 22/12/2015
7 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014
8 07/2014/TT-TTCP Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 31/10/2014
9 64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014
10 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 25/11/2013
11 07/2013/TT-TTCP Thông tư 07/2013/TT-TTCP 31/10/2013
12 06/2013/TT-TTCP Thông tư số 06/2013/TT-TTCP 30/09/2013
13 75/2012/NĐ-CP Nghi định số 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012
14 76/2012/NĐ-CP Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012
15 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 11/11/2011
16 03/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 03/2011/QH13 11/11/2011
Hiển thị 16 kết quả
của 1