Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 59/KH-HĐPC Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 28/Tr-BCĐCCTPTW-PHTW ngày 14/7/2015 giữa BCĐ cải cách tư pháp luật trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền,phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 24/05/2017
2 891/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản ,in và phát hành, lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin và truyền thông tỉnh BR-VT 13/04/2017
3 832/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động-thương binh xã hội tỉnh BR-VT 10/04/2017
4 10/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh BR-VT 07/04/2017
5 12/CT-UBND Chỉ thị về chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh BR-VT 07/04/2017
6 716/QĐ-UBND Ban hành đề án tuyên truyền, phổ biến PL cho người LĐ trong các DN, ĐVSN LĐ 28/03/2017
7 718/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền GQ của UBND cấp huyện 28/03/2017
8 675/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả kết quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/03/2017
9 629/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng QL của STP 20/03/2017
10 628/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/03/2017
11 630/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/03/2017
12 11/CT-UBND Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2018 17/03/2017
13 10/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2017
14 10/CT-UBND Ban hành chỉ thị tăng cường công tác QL, bảo vệ rừng và PCCC 15/03/2017
15 10/CT-UBND Ban hành chỉ thị tăng cường công tác QL, bảo vệ rừng và PCCC 15/03/2017
16 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
17 06/2017/QĐ-UBND Ban hành qui trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
18 09/CT-UBND Về điều hành đầu tư công năm 2017 23/02/2017
19 08/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cáo hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017
20 06/CT-UBND Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 133 kết quả.
của 7