Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 10/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2017
2 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
3 06/2017/QĐ-UBND Ban hành qui trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
4 09/CT-UBND Về điều hành đầu tư công năm 2017 23/02/2017
5 08/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cáo hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017
6 06/CT-UBND Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/02/2017
7 04/CT-UBND Công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 08/02/2017
8 05/CT-UBND Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021 08/02/2017
9 03/CT-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 24/01/2017
10 37/2016/QĐ-UBND V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (% ) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh BR-VT thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 21/12/2016
11 36/2016/QD-UBND Ban hành bản giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 20/12/2016
12 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành về lệ phí hộ tịch , lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/12/2016
13 27/CT-UBND Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/12/2016
14 3465/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
15 3466/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp tỉnh BR-VT 01/12/2016
16 3464/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
17 3741/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, uỷ ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 29/11/2016
18 2956/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh BR-VT 27/10/2016
19 2955/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh BR-VT 27/10/2016
20 32/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng , ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/10/2016
Hiển thị 1 - 20 of 117 kết quả.
của 6