Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 37/2016/QĐ-UBND V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (% ) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh BR-VT thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 21/12/2016
2 36/2016/QD-UBND Ban hành bản giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 20/12/2016
3 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành về lệ phí hộ tịch , lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/12/2016
4 27/CT-UBND Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/12/2016
5 3465/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
6 3466/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp tỉnh BR-VT 01/12/2016
7 3464/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 01/12/2016
8 3741/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, uỷ ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 29/11/2016
9 2956/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở tư pháp tỉnh BR-VT 27/10/2016
10 2955/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh BR-VT 27/10/2016
11 32/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng , ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/10/2016
12 2907/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 08/08/2014 CủA chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thủ tục đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ logistics theo cơ chế, một cửa, trên địa bàn tỉnh BR-VT 26/10/2016
13 2889/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện 24/10/2016
14 2409/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp huyện 01/09/2016
15 2409/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp huyện 01/09/2016
16 1939/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 19/07/2016
17 22/2016/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành quy định việc cho Sử dụng đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh BR-VT 14/07/2016
18 16/CT-UBND V/v tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT 05/07/2016
19 1701/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực, văn hóa cơ sở, lĩnh chức thư viện và lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 28/06/2016
20 15/CT-UBND V/v tiếp tục thực hiện đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, xây dựng ban chỉ huy quân sự xã,phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ( giai đoạn 2016-2020) 21/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 108 kết quả.
của 6