Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3277/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trên cận nghèo của tỉnh BR-VT năm 2015 31/12/2015
2 3198/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 30/12/2015
3 105/KH-UBND Tổ chức phát động ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/12/2015
4 23/CT-UBND V/v thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và tết nguyên đán bính thân 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT 24/12/2015
5 9549/UBND.VP V/v kế hoạch triển khai phục vụ tết nguyên đán Bính thân 2016 11/12/2015
6 228/BC-UBND Báo cáo tổng kết đánh giá chương trình 135 2011-2015 26/11/2015
7 9020/UBND-SNV V/v tổ chức thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh 25/11/2015
8 9020/UBND-SNV V/v tổ chức thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh 25/11/2015
9 93/KH-UBND Thực hiện đề án , giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT 19/11/2015
10 94/KH-UBND Triển khai thực hiện quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tổng thể, chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 19/11/2015
11 89/KH-UBND Triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 16/11/2015
12 2712/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục nghề và nức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh BR-VT 10/11/2015
13 22/CT-UBND V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 28/10/2015
14 20/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/10/2015
15 2348/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 02/10/2015
16 2259/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nưôi con, sữa đổi , bổ sung lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/09/2015
17 2257/QĐ-UBND Công bố TTHC mới lĩnh trong lĩnh vực Bồi thường khi nhà nước thuộc thẩn quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 23/09/2015
18 15/CT-UBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội , quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh BR-VT 03/09/2015
19 34/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2015
20 31/2015/QĐ-UBND Quy định số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh BR-VT 03/08/2015
Hiển thị 1 - 20 of 49 kết quả.
của 3