Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 716/QĐ-UBND Ban hành đề án tuyên truyền, phổ biến PL cho người LĐ trong các DN, ĐVSN LĐ 28/03/2017
2 718/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền GQ của UBND cấp huyện 28/03/2017
3 675/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả kết quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT 23/03/2017
4 629/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng QL của STP 20/03/2017
5 628/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/03/2017
6 630/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/03/2017
7 11/CT-UBND Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2018 17/03/2017
8 10/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2017
9 10/CT-UBND Ban hành chỉ thị tăng cường công tác QL, bảo vệ rừng và PCCC 15/03/2017
10 10/CT-UBND Ban hành chỉ thị tăng cường công tác QL, bảo vệ rừng và PCCC 15/03/2017
11 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
12 06/2017/QĐ-UBND Ban hành qui trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/02/2017
13 09/CT-UBND Về điều hành đầu tư công năm 2017 23/02/2017
14 08/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cáo hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017
15 06/CT-UBND Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/02/2017
16 04/CT-UBND Công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 08/02/2017
17 05/CT-UBND Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021 08/02/2017
18 03/CT-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 24/01/2017
Hiển thị 18 kết quả
của 1