Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 19/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2021
2 4704/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/12/2021
3 4655/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (R) 08/12/2021
4 18/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng giai đoạn 2022-2025 18/11/2021
5 3769/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phiên bản 2.0 09/11/2021
6 3001/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Trình bản giấy) 01/10/2021
7 2998/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trình bản giấy) 01/10/2021
8 1948/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20/07/2021
9 2/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trình bản giấy) 16/07/2021
10 1880/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 09/07/2021
11 1880/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 09/07/2021
12 1872/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 08/07/2021
13 1871/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 08/07/2021
14 1870/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 08/07/2021
15 1633/QĐ-UBN Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 18/06/2021
16 10/2021/QĐ-UBND Quyết định Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/06/2021
17 09/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09/06/2021
18 08/2021/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh 31/05/2021
19 07/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 25/05/2021
20 04/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh 22/04/2021
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2