Khiếu Nại Tố Cáo

KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm
# Số hiệu Tiêu đề Ngày ký
1 6003/UBND-VP V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Phan Thị Minh, trú tại thị trấn Phước Bửu 09/11/2020
2 4722/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng thường trú... 10/09/2020
3 4990/UBND-VP Về việc kiến nghị, chỉ đạo thực hiện Kết luận kiểm tra đối với việc cấp Giấy... 10/09/2020
4 4260/UBND-TTH V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 03/KL-TTH của Thanh tra huyện đối... 21/07/2020
5 566/UBND-TTH V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-TTH của Thanh tra huyện... 21/07/2020
6 784/UBND-TTH V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH của Thanh tra huyện... 21/07/2020
7 2869/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Phượng cư trú tại ấp... 10/06/2020
8 332/UBND-TTH V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 13/KL-TTH của Thanh tra huyện... 10/06/2020
9 566/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-TTH của Thanh tra huyện Xuyên... 11/02/2020
10 7147/UBND-VP Thông báo Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 11/KL-TTH ngày 27/12/2019... 15/01/2020
11 7146/UBND-VP V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 12/KL-TTH của Thanh tra Huyện đối... 15/01/2020
12 6966/UBND-TTH Trả lời đơn kiến nghị xử lý của ông Lê Ngọc Ánh 20/12/2019
13 6866/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 10/KL-TTH ngày 13/12/2019 của Thanh... 20/12/2019
14 6730/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh Tra số 06/KL-TTH ngày 20/11/2019 20/12/2019
15 6729/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh Tra số 08/KL-TTH ngày 02/12/2019 20/12/2019
16 6728/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh Tra số 07/KL-TTH ngày 28/11/2019 20/12/2019
17 882/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của công Nguyễn Văn Diện cu ngụ tại ấp 2, xã Hòa Bình 19/04/2018
Hiển thị 17 kết quả
của 1