Thủ Tục Hành Chính Mới

Danh mục - Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực Thủ tục Hành chính

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp xã_Dân số
2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp xã_Nông nghiệp & phát triển nông thôn
3 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp xã_Lễ hội
4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
5 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp xã_Thủy lợi
6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Cấp xã_Thủy lợi
7 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
8 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
9 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
10 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
11 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã_Phòng chống tham nhũng
12 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp xã_Giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp xã_Tiếp công dân, giải quyết khiều nại tố cáo
14 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp xã_Khiếu nại, tồ cáo
16 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp xã_Văn hóa
17 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm Cấp xã_Văn hóa
18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
19 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã_Phòng, chống tệ nạn xã hội
20 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Cấp xã_Bảo trợ Xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 489 kết quả.
của 25