Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 23/11/2018
2 4994/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành hết hiệu lực toàn bộ 2018 23/11/2018
3 4296/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 24/10/2018
4 130/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
5 01/2018/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định 1974/2010/QĐ-UBND ngày 18/06/2010 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Y tế huyện Xuyên Mộc 10/09/2018
6 147/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch triển khai liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2018 04/09/2018
7 07/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
8 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn kết dư ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
9 09/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư XDCB 06 tháng cuối năm 2018 và tiếp tục bố` trí lại vốn đầu tư đối với các công trình chưa giải ngân hết vốn đã bố trí 2017 25/07/2018
10 10/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 25/07/2018
11 11/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
12 12/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả biểu quyết bổ sung thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
13 13/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn 25/07/2018
14 02/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
15 03/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017 25/07/2018
16 05/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2018 25/07/2018
17 06/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 2018 đối với nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 25/07/2018
18 2294/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Xuyên Mộc 23/07/2018
19 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước 12/07/2018
20 193/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 14/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 490 kết quả.
của 25