Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 91/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/01/2021
2 25/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Huyện 19/12/2020
3 7421/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Xuyên Mộc 25/11/2020
4 6643/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin huyện Xuyên Mộc 02/11/2020
5 22/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh PCT HĐND xã Hòa Bình khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 21/09/2020
6 23/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình XI nhiệm kỳ 2016-2021 21/09/2020
7 24/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh PCT HĐND xã Hòa Bình 21/09/2020
8 18/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/09/2020
9 18/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Phước Bửu Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 11/09/2020
10 19/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh PCT HĐND xã Tân Lâm 11/09/2020
11 20/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh PCT HĐND TT Phước Bửu khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 11/09/2020
12 21/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh PCT HĐND xã Tân Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 11/09/2020
13 17/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/09/2020
14 01/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND Huyện Xuyên Mộc ban hành 08/09/2020
15 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/08/2020
16 15/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/08/2020
17 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc năm 2021 13/08/2020
18 05/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 13/08/2020
19 06/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 13/08/2020
20 07/NQ-HĐND Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019 13/08/2020
Hiển thị 1 - 20 of 670 kết quả.
của 34