Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/NQ-HĐND Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ban KTXH HĐND Huyện Xuyên Mộc Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/2019
2 03/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung dự án cần điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện Xuyên Mộc 28/06/2019
3 04/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2019
4 05/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công và bổ sung danh mục đầu tư công dự án sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 28/06/2019
5 02/NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuyên Mộc 18/06/2019
6 265/TB-UBND Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 12/06/2019
7 266/TB-UBND Về kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018-2019 (lần 2) 12/06/2019
8 183/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 10/06/2019
9 08/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2019
10 1406/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/06/2019
11 1338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29/05/2019
12 1973/QĐ-UBND Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2019 của huyện Xuyên Mộc 22/05/2019
13 01/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh PCT UBND huyện Xuyên Mộc; khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 09/05/2019
14 1110/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ?y ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/05/2019
15 1108/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/05/2019
16 1111/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/05/2019
17 1103/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UBND huyện Xuyên Mộc giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 06/05/2019
18 57/KH-UBND Triển khai phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu 19/04/2019
19 966/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18/04/2019
20 968/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2019
Hiển thị 1 - 20 of 591 kết quả.
của 30