Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 05/NQ-HĐND CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2023 29/07/2022
2 06/NQ-HĐND THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC VÀ NHỮNG NGUỒN HỖ TRỢ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI UBND CÁC XÃ TT 29/07/2022
3 07/NQ-HĐND NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KTXH QPAN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 29/07/2022
4 08/NQ-HĐND PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 29/07/2022
5 09/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 29/07/2022
6 11/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 VỐN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUYÊN MỘC 29/07/2022
7 12/NQ-HĐND ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA HUYỆN XUYÊN MỘC 29/07/2022
8 10/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 29/06/2022
9 7926/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính huyện Xuyên Mộc 23/12/2021
10 19/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2021
11 4704/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/12/2021
12 7270/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2022 10/12/2021
13 4655/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (R) 08/12/2021
14 7018/QĐ-UBND PHÂN BỔ KINH PHÍ ÁP DỤNG DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CỦA UBND HUYỆN XUYÊN MỘC NĂM 2021 06/12/2021
15 6958/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2021 01/12/2021
16 817/TB-UBND Thông báo về việc tiếp nhận trực tuyến các thủ tục hành chính đã cung cấp Dịch vụ công mức độ 3, 4 tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Xuyên Mộc và UBND các xã, thị trấn 01/12/2021
17 72/NQ-HĐND PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC THUẬN, TT PHƯỚC BỬU 24/11/2021
18 6460/QĐ-UBND Bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp Huyện để mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn đợt 1 năm 2021 19/11/2021
19 6347/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ đánh giá Chỉ số theo dõi, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
20 6353/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Xuyên Mộc 18/11/2021
Hiển thị 1 - 20 of 841 kết quả.
của 43