Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/2018/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định 1974/2010/QĐ-UBND ngày 18/06/2010 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Y tế huyện Xuyên Mộc 10/09/2018
2 147/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch triển khai liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2018 04/09/2018
3 07/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
4 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt sử dụng nguồn kết dư ngân sách nhà nước huyện Xuyên Mộc năm 2017 25/07/2018
5 09/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư XDCB 06 tháng cuối năm 2018 và tiếp tục bố` trí lại vốn đầu tư đối với các công trình chưa giải ngân hết vốn đã bố trí 2017 25/07/2018
6 10/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện Xuyên Mộc năm 2019 25/07/2018
7 11/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
8 12/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả biểu quyết bổ sung thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, Nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2018
9 13/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn 25/07/2018
10 02/NQ-HĐND Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
11 03/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2017 25/07/2018
12 05/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2018 25/07/2018
13 06/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 2018 đối với nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 25/07/2018
14 193/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 14/06/2018
15 1340/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/05/2018
16 1086/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2018
17 01/NQ-HĐND Phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ ủy viên và bầu bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 04/05/2018
18 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/05/2018
19 1088/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2018
20 941/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 482 kết quả.
của 25